2020-03-18 13:32:45

OBAVIJEST - UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED
 
Obustavljaju se sve aktivnosti vezane za upis djece u 1.r. osnovne škole.
Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4.svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkom stanja djece radi upisa u 1.r. osnovne škole.
Stručna povjerenstva škola i Upravni odjel školstva u županiji dužni su putem medija, o glasnih ploča odgojno - obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposredni poziva i na drugi primjeren način obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda.
Upisi u 1.r. osnovne škole za šk. god. 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupka utvrđivanja psihofizičkom stanja djeteta radi upisa u 1.r. osnovne škole prema već utvrđenom ili novom rasporedu kojeg će utvrditi nadležna tijela u županiji temeljem dogovora s osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.
U skladu s rokovima iz upute o radu povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkom stanja djeteta usklađuje se i odobravanje pomoćnika u nastavi.
 
Uprava Prve osnovne škole Ogulin

Prva osnovna škola Ogulin